Kontakt

Studenckie Koło Naukowe Matematyków
Politechniki Krakowskiej
ul. Warszawska 24
31 – 155 Kraków
sknm.kontakt@gmail.com


Prezes:

Szymon Sroka
szymonsroka001@gmail.com

Opiekunowie koła:  

dr Marcin Skrzyński
marcin.skrzynski@pk.edu.pl

dr Kamil Kular
kkular@pk.edu.pl