Harmonogram 9 Ogólnopolskich Warsztatów ze Statystyki i Analizy Danych.