Kinga Głąbińska – „Model Malthusa uwzględniający ujemny przyrost naturalny i imigrację stałą w czasie”